ร้านเอส. พี. ซาวด์

ร้านแห่งนี้อยู่ในเวิ้งฯ มา ๒๒ ปี ถือว่ามาหลังชาวเวิ้งฯ ในรุ่น บุกเบิกหลายๆ คน ในช่วงแรกทางร้านเริ่มจากการขายซีดี หนัง และเพลงอยู่ตรงสะพานเหล็ก แล้วจึงย้ายมาอยู่ที่เวิ้งฯ เพราะเห็นว่าเวิ้งฯ เป็นย่านที่เจริญ มีความเก่าแก่ ค้าขายดี หลังจากย้ายเข้ามาค้าขายในเวิ้งฯ ก็ประสบความสำเร็จดีเพราะเวิ้งฯ เป็นที่รู้จักของผู้คนทำให้ค้าขายง่าย และน่าเชื่อถือ สมัยก่อนเวลามีงานเทศกาลอะไรในเวิ้งฯ ก็จะเข้าร่วมด้วยตลอด เพราะทำให้ได้พูดคุยกับคนในชุมชนนอกเหนือจากเวลาปกติที่ต่างคน ต่างยุ่งกับกิจการของตัวเอง เคยร่วมเป็นคณะกรรมการในเวิ้งฯ แม้จะ ไม่มีเวลาแต่ก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมตลอด ส่วนความเห็นต่อเวิ้งฯ นั้น ทางร้านเห็นว่า “ตนเองอยู่ค้าขายที่นี่ เรียกได้ว่าโตจากที่นี่ ก็อยากอยู่ที่ นี่ต่อไป เพราะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่”

ที่ตั้งปัจจุบัน