ร้านเอียมเส็ง

ปัจจุบันเป็นร้านขายเครื่องบดอาหาร โดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเตี่ย เป็นคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็ก โดยเตี่ยคนสร้างร้านนี้ขึ้นเพื่อขาย วัตถุโบราณ จําพวกเครื่องลายคราม กล่องไม้ฝังมุก และเครื่องเงินเครื่อง ประดับต่างๆ มีดารา คนที่มีชื่อเสียงมาซื้อของที่ร้านหลายคน เช่น เกชา เปลี่ยนวิถี, ล้อต๊อก, พิศมัย วิไลศักดิ์, หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ต่อมาเมื่อเครื่องดนตรีไทยได้รับความนิยมในย่านนี้ ก็รับซื้อเครื่องดนตรี ไทย จากต่างจังหวัดพวกซอด้วง ซออู้ มาขายเพิ่มเติม จนเมื่อเตี่ยเสีย ชีวิตลง รุ่นลูกเข้ามารับช่วงต่อในการหาซื้อของเก่ามาขาย แต่เนื่องจาก ยุคสมัยเปลี่ยนไปวัตถุโบราณเริ่มหายากขึ้นโดยเฉพาะการเลือกของที่มี คุณภาพดี สมกับราคา เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้และความชํานาญในเลือก ซื้อของเป็นอย่างมาก จึงเริ่มปรับเปลี่ยนมาค้าขายเครื่องบดอาหารซึ่ง กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล