บริษัท เฮียบฮง จํากัด

คุณปราโมช อมรพิศิษฏ์ หนึ่งในสี่ของสมาชิกกงสีที่ดำเนินกิจการ ของตระกูลเล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณ ๗๐ ปีที่แล้ว เตี่ยคือ นายเปงเกียง แซ่โง้ว เดินทางจากเมืองจีนมารับจ้างญาติขายเครื่องเหล็ก เครื่องมือที่เวิ้งฯ ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เศรษฐกิจการค้า เจริญรุ่งเรืองจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นบริษัทแห่งแรกในเวิ้งฯ และนับได้ว่าเป็นบริษัท แห่งแรกๆ ในประเทศไทย ในช่วงแรกเริ่มสินค้าในร้านจะเป็นพวกเครื่องเหล็กและเครื่องมือช่าง เช่น ตะไบ ค้อน คีม หลังจากนั้นประมาณ ๒๐ ปี จึงเริ่มรับงานประมูล ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ และเพิ่มสินค้าประเภทอะไหล่ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ รถแทรกเตอร์ รถไถนา รถขุดถนน กระทั่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการเป็นการรับเหมางานจราจร ทั่วประเทศ ได้แก่ งานตีเส้นถนน ทำป้ายจราจร ขายอุปกรณ์ความ ปลอดภัย และกรวยจราจร เดิมร้านค้าอยู่ในอาคารเดียวกับโรงหนังโรงละคร “นิยมไทย” โดยร้านค้าจะอยู่ชั้นล่างโรงหนังอยู่ชั้นบน ต่อมาเกิดเพลิงไหม้โรงหนัง จึงก่อสร้างเป็นอาคาร ๔ ชั้นขึ้นแทน แต่เดิมใช้พักอาศัยและเป็นสำนักงาน แต่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานเพียงอย่างเดียวเมื่อ ประมาณ ๑๐ ปีที่แล้ว ส่วนเจ้าของร้านย้ายไปพักอาศัยข้าง นอกและกลับมาค้าขายในเวลาทำการของร้าน

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล