ร้านแดงโภชนา

ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อแห่งนี้เป็นของคุณกำพล โอภาสสถิตย์กุล ซึ่งเป็นลูกหลานคนจีนแซ่เฮ้า ซึ่งมาจากมณฑลกวางตุ้ง โดยสมัยก่อน ร้านนี้เคยเป็นร้านแผงลอยขายบะหมี่ปูอยู่ที่ตลาดเสสระเวศน์ มีสูตรเด็ด อยู่ที่สูตรดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก็ได้ย้ายร้านแผงลอยมาขายที่กลางเวิ้งฯ เพราะมีความ สะดวกหลายเรื่องในการเดินทางไปซื้อวัตถุดิบที่วงเวียนใหญ่ จนกระทั่งปูแพง และคนงานแกะปูหายากขึ้น ประกอบกับพี่กำพลเคย ไปเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวที่ฮ่องกง ๒ ปี เพื่อเรียนการทำอาหาร จึงกลับมาเพิ่มเติมเมนูอาหารเป็นขายข้าวหน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวปลา ในที่สุด พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงซื้อตึกแถว ๑ ห้อง และแบ่งการขายช่วงเช้าที่ ตึกแถว และกลางคืนที่แผงลอยกลางเวิ้งฯ และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ย้ายมาขายที่ตึกแถวอย่างเดียว เดิมเคยเปิดเวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. ก็เปลี่ยนมาเปิดเวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. “ลูกค้ามีหลากหลายส่วนใหญ่ เป็นคนนอกเวิ้งฯ มากกว่า และช่วงเช้าก็จะเป็นคนที่มาซื้อของที่เวิ้งฯ เวลาพูดว่าจะกินบะหมี่เป็ดก็จะนึกถึงร้านแดง เขาจะรู้เลย” เจ้าของ ร้านกล่าว ปัจจุบันพี่แดงเกษียณตัวเองพักผ่อน ส่วนพี่กำพลยังคงดูแลร้านอยู่ ซึ่งตลอดเวลาที่ทำร้านอาหารมาพี่กำพลถือหลักเรื่องคุณภาพ และเส้น บะหมี่ที่ทำเองของรุ่นพ่อแม่ พี่กำพลมีความหวังว่าจะให้พวกหลานๆอีกหลายคนมาช่วยร้านและสืบทอดขยายกิจกรรมต่อไป โดยรู้สึกว่า “สำหรับพื้นที่เวิ้งฯ รู้สึกผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน เป็นเหมือนกระเป๋าโดเรมอน ที่มาที่เดียวซื้อได้ทุกอย่าง” สุดท้ายก็ได้ฝากประโยคเด็ดไว้ว่า “คนที่เคยอยู่ เขาสร้างความ อัศจรรย์ไว้ที่เวิ้งฯ แห่งนี้”

ที่ตั้งปัจจุบัน