แผงขายหมูข้างตลาดปีระกา

คุณจรินทร์ สุวรรณไตรภพ อายุ ๖๐ ปี เป็นเจ้าของอาชีพขายหมู เป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ ที่อพยพมาจากเมืองจีน เริ่มแรก ขายอยู่ในตลาดปีระกา เป็นตลาดไม้ ต่อมาตลาดเกิดไฟไหม้ จึงมีการ สร้างใหม่เมื่อประมาณ ๔๐ ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันตลาดปีระกาถูกปิด เพราะคนขายของในตลาดน้อยลงจึงไม่มีการต่อสัญญา สำหรับแผง ขายหมู ยังคงขายอยู่ใกล้กับตลาดปีระกา เป็นการขายให้กับลูกค้าเก่า ที่ยังคงแวะเวียนมาซื้อกับข้าวที่บริเวณนี้ “ถ้าไม่มีเวิ้งฯ ก็คงหมดอาชีพ ไม่รู้จะทำอะไร เพราะขายหมูมาตลอดชีวิต ถ้าไปอยู่ที่อื่นก็เท่ากับเริ่ม ต้นจากศูนย์ แม้ปัจจุบันจะมีลูกค้าน้อยแต่ก็ยังทำให้พอมีรายได้ ถ้าไม่ อยู่ที่นี่ชีวิตก็เท่ากับศูนย์”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล