บริษัท แสงงามกรุ๊ป (๒๕๓๕)

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร ปลีกและส่ง ทั้งไฟฟ้าสำหรับบ้าน, อาคารพานิชย์และไฟฟ้าอุตสาหกรรม และรับทำตู้ไฟ ตู้ MDB ตู้สวิทซ์บอร์ด ด้วย

 

บริษัท แสงงามกรุ๊ป (๒๕๓๕) จํากัด เดิมเริ่มแรกชื่อ ฮั่วกวง หรือ หจก.แสงงามพานิช อากงเป็นผู้บุกเบิก ค้าขายหม้อแปลง พัดลมจนมา รุ่นลูกได้ขยายกิจการมาประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า อยู่ใน ย่านวัดตึกกว่า ๗๕ ปี ได้มีการขยายร้านเพิ่มโดยเปิดอีก ๒ ร้าน คือ บริษัท แสงงามและบุตร จํากัด และ บริษัท วงศ์วนิชการไฟฟ้า จํากัด ในปี ๒๕๓๕ ได้มีการรวมบริษัททั้ง ๓ มาเป็นชื่อเดียวคือ บริษัท แสงงามกรุ๊ป (๒๕๓๕) จํากัด โดยมุ่งเน้นจําหน่ายอุปกรณ์สวิทซ์ ปลั๊ก และโคมไฟ ซึ่งมุงเน้นการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความเที่ยงธรรม โดยยึดหลัก “ซื่อสัตย์ จริงใจ เน้นคุณภาพ ราคา ยุติธรรม” เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นและความมั่นใจที่ลูกค้ามีให้อย่าง ต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท แสงงามกรุ๊ป(๒๕๓๕) จํากัด จึงมีกลุ่มลูกค้า ทั้งร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรมครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ให้ความ เชื่อถือ ไว้วางใจ ในราคาและบริการที่ดีของบริษัทตลอดมา

ที่ตั้งปัจจุบัน

บริษัทแสงงามกรุ๊ป (2535)
SEANG NGARM GROUP (2535) Co., Ltd.
123-125-127 Charkawat Rd. Sumphanthawong Bangkok Thailand

Tel. ☎  : (66)2 622 5255-9
Fax.    : (66)2 225 1422

Mobile : (66)86 626 0115
Email  : aut.tan@sng2535.com
Web    : www.sng2535.com