ร้านแสงภัณฑ์วานิช

ร้านแห่งนี้เริ่มต้นค้าขายมาตั้งแต่รุ่นอากง ในช่วงแรกก็ขายอุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น สายไฟ หลอดไฟ จนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาก ยังคงเป็นร้าน ๒ คูหามาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงรุ่นพ่อ ต่อมาพี่ชายพ่อก็ ขยายกิจการออกไปเปิดร้านข้างนอกเวิ้งฯ แต่เรายังคงทําต่ออยู่ที่นี่ เพราะเราอยู่มานานแล้วก็อยากอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ถิ่นฐานเคยอยู่หากย้าย ไปก็ต้องเริ่มใหม่และหัดใหม่หมด อีกทั้งอาม่าตอนนี้อายุ ๙๐ กว่าแล้ว ถ้าต้องย้ายที่อยู่ตอนนี้คงปรับตัวลําบาก ซึ่งทางร้านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “เราอยู่มานานเหมือนเป็นศิษย์เก่า ก็อยากให้คนเก่าๆ อยู่อย่างเก่า ต่อไป”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล