ร้านแสงรุ่งเรืองการไฟฟ้า

แสงรุ่งเรืองการไฟฟ้าเป็นชื่อร้านที่มีมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ซึ่งเป็นร้าน ที่เซ้งมาจากเจ้าของเดิมอีกต่อหนึ่ง ปัจจุบันได้เปิดกิจการมาเป็นรุ่นที่ ๒ โดยเริ่มจดทะเบียนร้านค้าเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งได้ทําการค้าขายจําหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตั้งแต่เริ่มแรก ตรงกับคําบอกเล่าที่ว่าในอดีตชาวเวิ้งฯ ส่วนใหญ่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งที่ร้านจะเป็นตัวแทนจําหน่ายสายไฟ ยาซากิ เครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ เครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป หลอดนีออนโตชิบา และยังเป็นผู้นําเข้าสายเชื่อม ในยุคที่การค้ารุ่งเรืองคุณพ่อได้ขยาย กิจการร้านค้าเพิ่มอีกหนึ่งร้านนอกเวิ้งนาครเขษมและให้ชายเป็นผู้ดูแล ในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดมีสูงกว่าในอดีตทําให้รูปแบบการ ค้ากลายเป็นการค้าแบบแข่งขันสูง ดูราคาเป็นสําคัญ ทั้งที่ในอดีตจะ เป็นการค้าแบบความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไว้ใจ เน้นการบริการและ ความผูกพันกันของผู้ซื้อและผู้ขาย ความรู้สึกที่มีต่อเวิ้งนั้น เจ้าของร้านบอกว่าถึงแม้จะเป็นรุ่นที่ ๒ ที่ทําการค้า และไม่ได้มีลูกหลานที่จะสืบทอดกิจการต่อไป แต่เวิ้งฯ ก็ เปรียบเหมือนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน เช่นเดียวกับที่เราเกิดใน ประเทศไทย ไม่ว่าเราจะไปอยู่ไหนเราก็อยากกลับ เราก็คิดถึง ประเทศไทย ที่นี่ก็เหมือนกัน ไปอยู่ที่ไหน เราก็คิดถึงเวิ้งฯ เพราะเป็น ที่ที่เราเติบโต ที่ที่เราทํามาหากิน หากเมื่อวันหนึ่งเราไม่มีแรงทํางาน เรา ขายกิจการให้คนอื่นมาทําต่อ เรากลับมา เราก็อยากเห็นพื้นที่แห่งนี้มี ชีวิตเหมือนเดิม ถึงแม้จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่กลับมาเรา ก็ยังรู้สึกผูกพันกับที่แห่งนี้

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล