ร้านแสงสง่า

เป็นขายอุปกรณ์ประกอบอาหาร โดยเจ้าของคือ คุณพงศักดิ์และ คุณปราณี จากสมัยคุณปู่เข้ามาเป็นแรงงานในเวิ้งฯ จนกระทั่งมีทุนจึง เริ่มทํากิจการร้านขายของเก่าอยู่ด้านในเมื่อ ๖๐ ปีก่อน เมื่อมีฐานะดีขึ้น จึงได้มีโอกาสเซ้งที่เพิ่มในชุมชนแล้วแบ่งให้ลูกๆ ๔ คน ซึ่งคุณพ่อของ คุณพงศักดิ์ก็ได้ที่มรดกและปัจจุบันคือร้านแสงสง่า เมื่อ ๓๐ ปีก่อนคุณพ่อมองเห็นช่องทางในการทําธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องมือประกอบอาหาร จําพวกครกหิน โม่หิน ซึ่งหาไม่มีในเมือง โดย ต้องนั่งเรือไปซื้อที่ต่างจังหวัด ไปซื้อครกหิน โม่หิน ด้วยตัวเองที่อ่างศิลา ชลบุรี (ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ที่รู้จัก) ต่อมาคนไทยนิยมทําขนมก็เพิ่มสินค้า จําพวกนี้ขึ้น โดยตอนแรกก็จะมีสั่งจากต่างประเทศมาขายต่อมาก็เกิด การปรับปรุงสินค้า เช่น ติดมอเตอร์ทุ่นแรง หรือประกอบเครื่องเองโดย เอาแบบที่คิดไปหาสั่งทําเองจากโรงงานในไทย ทําให้ลูกค้ามีทางเลือก ในการเลือกซื้อของที่ถูกและทําในประเทศเองมากขึ้น มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ ก่อนที่ตีไข่ไฟฟ้าต้องสั่งมาจากเมืองนอก เครื่องหนึ่งหลักหมื่นและที่ตีไข่ แบบด้ามอันนึงราคา ๗๐๐-๘๐๐ บาท แต่คนในเวิ้งฯ เอามาดัดแปลง เป็นแบบวงสปริง (แบบที่เห็นทั่วไปในปัจจุบัน) ซึ่งใช้มือทําได้เองราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท แสดงให้เห็นถึงการมองธุรกิจและการพัฒนากิจการของ คนเวิ้งฯ ได้เป็นอย่างดี

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล