ร้านโพรเกรสเคมิคอล

ร้านโพรเกรสเคมิคอลเป็นร้านขายน้ำยาเคมีที่ใช้สำหรับงานชุบ ประเภทต่างๆ เช่น งานชุบทอง งานชุบเงิน งานชุบโลหะ เป็นต้น เปิด หน้าร้านมาประมาณ ๒๐ ปีแล้ว ร้านโพรเกรสเคมิคอลยังเป็นร้านเดียว ในเวิ้งนาครเขษมที่ขายสินค้าประเภทนี้อีกด้วย ร้านโพรเกรสเคมิคอล ถือเป็นร้านที่พึ่งเปิดได้ไม่นาน ด้วยเจ้าของร้านได้มาแต่งงานกับ ลูกสาวชาวเวิ้งนาครเขษมจึงได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ โดยมีอาชีพ ติดตัวมาเป็นการขายสินค้าเคมีภัณฑ์จึงมาสืบต่ออาชีพเดิมที่ เวิ้งนาครเขษมมาจนถึงปัจจุบัน ความที่ร้านนี้ถือเป็นร้านเดียวใน เวิ้งนาครเขษมจึงทำให้ร้านทองบนถนนเยาวราชและพื้นที่รอบๆ ล้วน แล้วแต่เป็นลูกค้าประจำของทางร้านทั้งสิ้น

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล