ร้านโลหะภัณฑ์

ร้านโลหะภัณฑ์เป็นร้านขายเครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง ที่มีประวัติ ยาวนานที่สุดของเวิ้งนาครเขษม เจ้าของร้านคือ คุณจุงเอ็ง แซ่แบ้ อายุ ๘๔ ปี เล่าเรื่องราวประวัติร้านให้ฟังว่าแต่เดิมร้านนี้ชื่อว่า เท่งฮง ตั้งอยู่ ตรงข้ามโรงหนังนิยมไทย (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงหนังนาครเขษม) ก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นพ่อ-แม่ของพ่อสามีในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเภทสินค้าที่รับมาขายในสมัยนั้นเป็นสินค้าเก่าจําพวกเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงพยาบาล เสื้อผ้าเก่า รวมไปถึงยุทธภัณฑ์ของทหารญี่ปุ่น และค่อยๆ ปรับรูปแบบสินค้ามาเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง เมื่อ กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง ประกอบกับการขยายตัวของครอบครัวที่เพิ่ม จํานวนมากขึ้น จึงได้ขยายกิจการออกเป็นร้านย่อยๆ กระจายอยู่ทั่ว เวิ้งนาครเขษม ในปีพ.ศ. ๒๕๑๗ คุณจุงเอ็ง และสามีได้ย้ายไปเปิดร้านใหม่ และ จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโลหะภัณฑ์ ดําเนินกิจการ เรื่อยมาจนกระทั้งประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํา่ ทําให้ธุรกิจในเครือร้าน เท่งฮงต้องทยอยปิดตัวลง เหลือเพียงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โลหะภัณฑ์เพียงแห่งเดียว และได้เปลี่ยนชื่อเป็นร้านโลหะภัณฑ์ในเวลา ต่อมา ปัจจุบันรุ่นหลานเป็นผู้ดูแลกิจการร้านโลหะภัณฑ์ นอกจากจะ ขายอุปกรณ์เครื่องมือช่างแล้ว ยังขายสินค้าประเภทตู้โชว์ ดิสเพลย์ต่างๆ อีกด้วย โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําจากต่างจังหวัดซึ่งทําให้ผู้อยู่อาศัยและค้าขายมีความผูกพันกับพื้นที่และผู้คน เหมือนที่ได้กล่าวว่า “เราเหมือนครอบครัวเดียวกัน ถ้าไม่มีเวิ้งฯ ก็เหมือนบ้านแตกสาแหรกขาด”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล