ร้านไชยวัฒฐ์

คุณไชยวัฒฐ์ผู้เป็นเจ้าของร้านได้เล่าว่าตนเองเกิดที่เวิ้งฯ ทําให้มี ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับผู้คนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญาติๆ หรือ เพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันทั้งสิ้น ส่วนกิจการของร้านมีจุดเริ่มต้นจาก คุณพ่อซึ่งเป็นลูกชายคนโตได้เข้ามาบุกเบิกกิจการปั้มน้ําในเวิ้งฯ กับ อาเจ๊กซึ่งปัจจุบันคือเจ้าของร้านนิวย่งเส็ง ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า เก่าแก่ดั้งเดิมซึ่งมีทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าจากโรงงาน ซึ่งคนที่มา ซื้อปั้มน้ําในเวิ้งฯ ต่างก็รู้ดีว่าสิ้นค้าจากเวิ้งฯ จะมีคุณภาพมากกว่าที่อื่น อีกทั้งทางร้านยังมีบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบริการหลังการขาย อีกด้วย คุณไชยวัฒฐ์มีความเห็นว่าปัจจุบันเวิ้งฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนนอนที่เวิ้งฯ เพราะต่างคนต่างก็ไปซื้อบ้านอยู่ที่อื่น ทําให้เวิ้งฯ ตอนกลางคืนเงียบเหงาไปกว่าแต่ก่อน

ที่ตั้งปัจจุบัน