บริษัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า

คุณกชกร โภคาชัยพัฒน์ บุตรสาวของคุณอุดม โภคาชัยพัฒน์ เจ้าของกิจการรุ่น ๒ เล่าให้ฟังว่าประมาณ ๑๐๐ ปีที่แล้ว ครอบครัวของคุณปู่มาจากเมืองจีนและมาอาศัยอยู่ที่เวิ้งฯ ใน สมัยอยู่เมืองจีน คุณปู่เคยเป็นครูสอนภาษาจีน แต่เมื่อมาอยู่ เมืองไทยก็ทําการค้าขายและเช่าตึกแห่งนี้ รวมไปถึงให้กําเนิด และเลี้ยงดูลูกชายคนที่ ๒ ไปจนถึงคนที่ ๖ ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด ในบ้านหลังนี้ด้วย สินค้าที่ขายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความ ต้องการของตลาดในแต่ละยุคสมัย โดยแรกเริ่มจะเป็นสินค้าเป็นพวก เฟอร์นิเจอร์ไม้และจักรเย็บผ้า ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นโคมระย้า หลอด ไฟประดับ บัลลาสต์ จนกระทั่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน โดยในช่วงแรกบริษัท SANYO ให้ทางร้านเป็นตัวแทนจําหน่ายใหญ่ซึ่ง มีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย นอกนี้ทางร้านยังมีสินค้าของ SHARP และ MITSUBISHI ขายอีกด้วย ส่วนสาเหตุที่หันมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เนื่องจากพี่ชายของพ่อ เปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เยาวราช ปัจจุบันได้เพิ่มสาขาที่ถนนบริพัตร ป้อมปราบฯ และบริเวณใกล้กับจูบิลี่ ถนนบริพัตร โดยคุณพ่อคุณแม่จะ แบ่งกันไปดูแลร้านแต่ละร้าน ส่วนคุณกชกรจะรับหน้าที่ในการดูแลร้าน นี้เป็นหลัก คุณพ่อเป็นลูกชายคนที่ ๔ ของตระกูล แต่ได้สืบทอดกิจการ ต่อจากคุณปู่ เพราะพี่ชายคนอื่นๆ ไปเปิดร้านอยู่ภายในเวิ้งฯ คุณพ่อ จึงได้สืบทอดกิจการค้าของครอบครัว คุณกชกรได้เล่าว่าเมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง มาก แต่ปัจจุบันกลับซบเซาเนื่องจากลูกค้าหันไปซื้อสินค้าที่คลองถม ร้านต้องส่งสินค้าให้คลองถม เยาวราช และชานเมืองกรุงเทพฯ ส่วน ความรู้สึกที่มีต่อเวิ้งนั้นคุณกชกรบอกว่า “เกิดที่นี่ อยู่มา ๔๐ กว่าปี โดย เฉพาะคุณพ่อได้เกิดในบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี ๒๔๗๕ จึงผูกพัน เป็นชุมชนที่ทุกคนส่วนมากจะรู้จักกันมากพอสมควร ก็รักและเคยชินที่ จะอยู่ที่นี่”

หน้าร้านปัจจุบัน

ที่ตั้งปัจจุบัน

333/10 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

โทร 02-221-3318, 02-223-9515, 02-226-2050

Fax : 02-223-9481

Facebook Page : https://www.facebook.com/Thai-Pong-Electric-Co-Ltd-236595146540454/