บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง)

ร้านแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอากงยังหนุ่มอายุ ๑๐ กว่าปี เดินทางมาจากเมืองจีนเพื่อมาค้าขายของเก่าและเครื่องทอง เหลือง ทั้งเครื่องเหล็ก เครื่องมือช่างไม้ ต่อมาตั้งร้านชื่อร้าน จิ้นเส็ง แปลว่า พัฒนาจนสําเร็จ เป็นอาคาร ๒ ชั้นหลังคาสังกะสี และต่อมาได้ จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยพัฒนสิน เมื่อ ๖๐ ปี ก่อน จนเมื่อ ๕๐ กว่าปีก่อนได้สร้างอาคารปูน ๔ ชั้น และปรับเปลี่ยน สินค้าไปตามยุคสมัย จนมาเป็นเครื่องมือกลและจดทะเบียนเป็นบริษัท จํากัดอย่างในปัจจุบัน เจ้าของร้านได้เล่าย้อนถึงความทางจําที่มีต่อเวิ้งฯ ว่า “เราค้าขาย มานานลูกค้าก็มีหลากหลายทั้งคนไทยและต่างชาติ เคยค้าขายกับทหาร อเมริกันที่มาตั้งค่ายที่จังหวัดนครพนมและสกลนคร ในช่วงสงคราม เวียดนามมาแล้ว ตอนนั้นค่ายทหารต้องใช้เครื่องมือกลมาก” ด้วยความ ที่ค้าขายมานานและอยู่อาศัยมาตั้งแต่เล็ก ทําให้เจ้าของร้านและ ครอบครัวมีความผูกพันกับพื้นที่ตรงนี้ ดังที่กล่าวไว้ว่า “เราเกิดที่นี่ สมัย เด็กๆ ก็พักอยู่ที่นี่ ถ้าอากง ยังมีชีวิตอยู่ก็ คงอายุได้ ๑๒๐ กว่าปีแล้ว ตอนนี้คุณพ่อก็อายุ ๙๕ ปี ตระกูลเราอยู่ที่นี่มาเกิน ๑๐๐ ปีแล้ว เห็นการ เปลี่ยนแปลงของแถวนี้มาหมด ตั้งแต่ยังใช้รถลากจนพัฒนามาเป็น รถสามล้อถีบ ตั้งแต่เป็นโรงละครนิยมไทยจนเปลี่ยนมาเป็นโรงหนัง ที่นี่ เก่าแก่เป็นโบราณสถานได้เลย คนอย่างเราๆ ที่อยู่กันมานานก็อยากจะ อยู่ต่อไป จึงควรจะอนุรักษ์เอาไว้ และขอให้คนนอกอย่ามองเวิ้งฯ ในเชิง ธุรกิจเลย เพราะที่นี่เป็นบ้านของคนในพื้นที่”

ที่ตั้งปัจจุบัน