ร้านไพศาลแมชชีนเนอรี

เป็นร้านขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ เจ้าของร้านคือ คุณประกิต อภิศักศิริกุล อายุ ๗๓ ปี จุดเริ่มของร้านตั้งแต่สมัยที่คุณปู่เดินทาง ด้วยเรือสําเภา จากเมืองจีนเข้ามาเป็นแรงงานประเทศไทยในช่วงที่ โปรตุเกสกําลังรุ่งเรือง คุณปู่จึงเลือกอยู่ในความดูแลของโปรตุเกส ช่วงแรกที่มาอยู่บริเวณนี้ยังเป็นป่า มีอาคารบ้านเรือนไม่มากนัก เริ่ม ทําการค้าโดยรับซื้อและขายของเก่า เมื่อเริ่มมั่นคง จึงเดินทางกลับ ประเทศจีนและยกกิจการให้ลูก จากนั้นรุ่นคุณพ่อจึงเริ่มสั่งสินค้า ประเภทเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาขายและสืบทอดมาจน ถึงรุ่นลุกและรุ่นหลานในปัจจุบัน เวิ้งฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เดิมเมื่อประมาณ ๖๐ ปีที่แล้ว คนในเวิ้งฯ จะขายของเก่าที่มาจาก โรงรับจํานํา เมื่อของเก่ามีจํานวนน้อยลง จึงขายสินค้าจําพวกเฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียงไม้สัก ของพวกนี้ใช้พื้นที่มากจึงค่อยๆ ย้ายไปอยู่แถวแม้นศรี เมื่อ เฟอร์นิเจอร์หายไป พวกเครื่องมือ เครื่องจักรจึงเข้ามาแทนที่ และใน ปัจจุบันมีร้านขายเครื่องดนตรีเกิดขึ้นหลายร้าน “คนเวิ้งฯ เป็นพ่อค้าที่คอยอ่านความต้องการของสังคม ทำให้ เวิ้งฯเป็นศูนย์รวมของเครื่องจักรนำเข้า ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไป อย่างไร คนในเวิ้งฯ ก็ยังทำธุรกิจเหมือนเดิม”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล