CKM แมชชีนเนอรี่

คุณเกียรติ ดีขจร เจ้าของกิจการรุ่นที่ ๒ เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีที่แล้ว ก๋งและพี่น้องเดินทางมาจากเมืองจีนได้เปิดร้านที่เวิ้งฯ ขาย ของเก่า เสื้อผ้า ของหลุดจํานํา อีก ๒๐ ปีต่อมา ได้มีการปรับเปลี่ยน สินค้าเป็นเครื่องเหล็ก เมื่อกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองจึงขยาย จากเดิมร้าน เดียวที่บ้านเลขที่ ๑๑๕ เป็นร้านที่ ๒ บ้านเลขที่ ๑๓๕ และร้านที่ ๓ บ้าน เลขที่ ๑๘๕ โดยมีพี่น้องก๋งแบ่งกันดูแลกิจการ จนเมื่อประมาณ ๓๙ ปีที่แล้ว เตี่ยซึ่งเดิมเคยช่วยงานอยู่ในร้านก๋ง ได้แยกมาเปิดร้านเองชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญเกียรติแมชชีนเนอรี่” ขายสินค้าประเภทเครื่องเหล็ก และอาศัยเครือข่ายญาติพี่น้องในการส่ง สินค้ากันไปมาระหว่างร้าน จากนั้นอีก ๔-๕ ปีต่อมาได้เซ้งห้องเพิ่ม ๔ คูหา เพื่อขยายกิจการตั้งเป็น “สหสินแมชชีนเนอรี่” ให้ลูกๆ ดูแลสืบทอด กิจการต่อ ในสมัยก่อนลูกค้าส่วนมากเป็นคนต่างจังหวัด มาซื้อสินค้า หน้าร้านซึ่งมีที่จอดรถสะดวกสบาย แต่ปัจจุบันลูกค้าต่างจังหวัดลดน้อย ลง เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าขยายการขายไปตามต่างจังหวัด ทํา ให้ การขายปลีกหน้าร้านลดลงจนมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปริมาณการขายส่ง จากการอยู่อาศัยในนานทํา ให้มีความผูกพันกับพื้นที่ คุณเกียรติ ดีขจร ได้กล่าวว่า “เราอยู่มานานเป็น ๑๐๐ ปี ลูกค้าก็มาที่นี่ เราก็ไม่ อยากย้ายไปที่อื่น อยากให้ทําสัญญาอยู่ต่อไป เราไม่ได้ไปเตรียมซื้อที่ ถ้าถูกไล่แล้ว ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่ไปเลย ตอนนี้หมด สัญญาแล้ว ยังไม่มาเก็บเงิน ถามคนเก็บค่าเช่าก็ไม่รู้ ทําให้เป็น ห่วงจนนอนไม่หลับ อยากให้เจ้าของที่แบ่งโฉนดขายให้ชาวเวิ้ง ซื้อ เจ้าของก็ได้ราคาดี ชาวเวิ้งฯ ก็ได้อยู่”

ที่ตั้งปัจจุบัน