ร้าน Show Music

ร้านขายเครื่องดนตรีแห่งนี้พึ่งเปิดกิจการมาได้สองปีมีเจ้าของร้านสองคน คือคุณอนันต์และคุณอดิเรก เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียน และมีความฝันว่าจะเปิดร้านขายและซ่อมเครื่องดนตรี ของตนเอง โดยเจ้าของร้านมีประสบการณ์ การทำงานในร้านขายเครื่องดนตรีในเวิ้งมานานกว่า 10 ปี จนมีความรู้ในเรื่องเครื่องดนตรีและมีความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่เสียหาย เล่นเป็นเพื่อนสนิทเป็นนักดนตรีที่มีใจรักและความรู้เรื่องดนตรีเช่นเดียวกัน จึงชวนกันมาเปิดร้าน ซึ่งทางร้านมีความเห็นว่าพื้นที่ของเวิ้งควรมีการนุรักษ์ไว้เพื่อให้ชุมชนคงอยู่และเพื่อคนภายนอกได้เข้ามาซื้อหา และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับดนตรีและงานช่าง

ที่ตั้งปัจจุบัน